The Warrior


The Warrior là khóa học kỹ năng mềm quan trọng nhất tại Pandora, cung cấp cho học viên các kỹ năng mềm cần thiết nhất, nâng cao năng lực làm việc trong môi trường làm việc quốc tế.

Khai giảng 04/01/16
Thời gian 19:30 – 21:00, Hai – Tư – Sáu
Thời lượng 30 giờ
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi
Địa điểm Pandora Training Academy – 19 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Unit Lesson Hours
1 Debate culture 4.5
2 Always ask 4.5
3 Mind your own business 4.5
4 Chain of Command 4.5
Review & Test  1-4 1.5
5 Self-discipline 4.5
6 Multitasking 4.5
7 Typing 4.5
8 Presentation skill 4.5
Review & Test 5-8 1.5
 9 Indirect Communication 4.5
 10 Simplifying things-Analogy 4.5
11 Against status quo 4.5
12 Positive thinking 4.5
Review & Test 9-12 1.5