Phụ cấp hưu trí dành cho lao động nước ngoài tại Úc


coin

Phụ cấp hưu trí (hưu bổng) là gì?

Phụ cấp hưu trí là một khoảng tiết kiệm hưu trí bắt buộc được chi trả bởi nhà tuyển dụng lao động. Những người tuyển dụng sẽ phải trả một số tiền thấp nhất là 9% trên tổng số thu nhập hàng tháng mà họ trả cho bạn để đưa vào phụ cấp hưu trí, nếu như:

 • Bạn trên 18 tuổi
 • Thu nhập của bạn nhận được từ người tuyển dụng đó cao hơn $450/tháng

Cho dù bạn đang làm một công việc ổn định lâu dài hay theo thời vụ, cho dù bạn là công dân nước Úc và có phải đóng thuế hay không, điều đó không quan trọng. Nhà tuyển dụng của bạn vẫn phải chi trả số tiền phụ cấp hưu trí cho bạn nếu như bạn hội đủ các điều kiện trên.
Số tiền phụ cấp hưu trí được thanh toán bởi nhà tuyển dụng sẽ được tính thuế 15% dựa theo Văn phòng Thuế của Úc (ATO).

Số tiền phụ cấp hưu trí tôi có thể nhận lại được là bao nhiêu?

Như đã đề cập, nhà tuyển dụng lao động của bạn sẽ phải đóng góp tối thiểu 9% thu nhập bình thường của bạn, tương tự như mức lương bạn nhận được, vào trợ cấp hưu trí. Tuy nhiên, con số 9% là dựa trên thu nhập trước thuế.
Ví dụ: Nếu thu nhập trước thuế của bạn là $500 và bạn nhận được $450 sau khi trừ thuế, nhà tuyển dụng sẽ phải trả 9% của số tiền $500, đó là $45. Như vậy, bạn có quyền nhận được một khoảng trợ cấp hưu trí là $45 mỗi tuần.
Tuy nhiên, nếu bạn kiếm tra số dư trong phụ cấp hưu trí, bạn sẽ thấy nó hiển thị một số tiền thấp hơn. Điều này là vì:

 • 15% thuế sẽ được khấu trừ từ số tiền phụ cấp.
 • Quỹ hưu bổng liên tục tính phí quản lý và phí bảo hiểm cho phụ cấp của bạn, thường được tính từ $5-10 mỗi tuần.

Ví dụ: Nếu thu nhập của bạn là $500/tuần và bạn làm việc trong 10 tuần, sau đó bạn kiếm tra số dư trong quỹ hưu bổng, bạn sẽ thấy:

 • $45/tuần x 10 tuần = 450.
 • trừ đi 15% tax là $67.50
 • trừ đi những chi phí quản lý và bảo hiểm.

Như vậy, số dư trong phụ cấp hưu trí của bạn sẽ bằng $382.50 trừ đi những chi phí quản lý và bảo hiểm khác.
Khi nào thì phụ cấp hưu trí của tôi được chi trả?
Phụ cấp hưu trí sẽ cần được chi trả ít nhất là theo quý. Như vậy, nhà tuyển dụng sẽ phải trả số tiền này ít nhất là 3 tháng một lần, và thường là vào ngày 28 kể từ cuối quý trước.
Nếu bạn làm việc từ những tháng này, công ty tuyển dụng sẽ phải chi trả số tiền vào quỹ hưu bổng vào các ngày:

Tháng Một – tháng Ba: Ngày 28 của tháng Tư

 • Tháng Tư – tháng Sáu: Ngày 28 của tháng Bảy.
 • Tháng Bảy – tháng Chín: Ngày 28 của tháng Mười.
 • Tháng Mười – tháng Mười Hai: Ngày 28 của tháng Một.

* nếu như ngày 28 của tháng rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo

Ví dụ, nếu bạn làm việc tại một nông trại từ ngày 1 tháng Một đến ngày 20 tháng Tư năm 2010, nhà tuyển dụng sẽ phải chi trả số tiền vào quỹ hưu bổng là:

 • Ngày 28 tháng Tư cho phụ cấp hưu trí bạn tiết kiệm được từ ngày 1 tháng Một đến ngày 31 tháng Ba 2010.
 • Ngày 28 tháng Bảy cho phụ cấp hưu trí bạn tiết kiệm được từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 20 tháng Tư 2010.

Như vậy, nếu bạn hoàn thành công việc vào ngày 20 tháng Tư và cố gắng lấy lại số tiền phụ cấp từ quỹ hưu bổng, bạn sẽ thiếu sót phần phụ cấp bạn được hưởng từ ngày 1 tháng Tư đến ngày 20 tháng Tư. Số tiền này sẽ được nhà tuyển dụng chi trả vào ngày 28 tháng Bảy. Nếu bạn không biết chắc rằng số tiền trợ cấp hưu trí đã được chi trả hay chưa, bạn cần phải hỏi trực tiếp nhà tuyển dụng. Một lựa chọn khác là bạn có thể chờ đến ngày 28 tháng Bảy 2010 trước khi lấy lại số tiền trợ cấp hưu trí bạn được hưởng.

Tôi không biết chắc rằng nhà tuyển dụng việc làm của tôi có chi trả cho phụ cấp hưu trí của tôi hay không…

Mặc dù luật pháp đã quy định rằng nhà tuyển dụng phải chi trả cho trợ cấp hưu trí của bạn, thật sự thì đôi khi họ vẫn không trả số tiền này. Nếu bạn nghi ngờ rằng nhà tuyển dụng không trả số tiền cho quỹ hưu bổng của bạn, bạn có thể liên lạc trực tiếp với họ.

Nếu những người tuyển dụng đều khẳng định rằng họ đã chi trả nhưng bạn không thể chứng minh được điều đó, hãy hỏi họ thông tin chi tiết về quỹ hưu bổng của bạn và liên hệ trực tiếp với quỹ hưu bổng để kiếm tra xem số dư trong tài khoản của bạn có đúng hay không.

Nếu người tuyển dụng lao động của bạn từ chối chi trả hay cung cấp thông tin về việc chi trả, bạn có thể gửi đơn phàn nàn đến Văn phòng Thuế của Úc (ATO). Nếu bạn có nhu cầu liên hệ với ATO về vấn đề chi trả cho quỹ hưu bổng, hãy liên hệ các chuyên gia về thuế.

Làm cách nào để rút tiền trợ cấp hưu trí của tôi?

Bạn có thể tìm hiểu về nơi quản lý quỹ hưu bổng của bạn bằng cách hỏi công ty tuyển dụng. Một khi bạn có được thông tin này, bạn có thể liên hệ với quỹ hưu bổng và sử dụng họ tên, ngày sinh và các thông tin cá nhân khác để kiểm tra xem sổ dư trong tài khoản của bạn là bao nhiêu. Những người tham gia chương trình Working Holiday được phép rút tiền phụ cấp hưu trí của họ nếu họ rời khỏi nước Úc vĩnh viễn và thị thực của họ đã hết hạn. Chính phủ Úc sẽ tính thêm 35% tax khi bạn áp dụng quy định rút tiền ngay lập tức. Bạn có thể liên lạc với quỹ hưu bổng hoặc chuyên gia về thuế để giải quyết vấn đề rút trợ cấp hưu trí.

Comments

comments