NHỮNG TỪ VỰNG TIẾNG ANH: CHỦ ĐỀ TRUNG THU


Nói đến Trung Thu ta thường nghĩ ngay đến: đèn lồng, cây đa, múa lân, bánh Trung Thu. Hãy cùng Pandora tìm hiểu về những từ tiếng Anh thường xuất hiện trong dịp Trung Thu nào.

vnexpress-pr-6-1-1443001682-6646-1443069332

 

Những từ xuất hiện trong hình 1:

 

mid-autumn festival /mɪdɔːtəm/ Tết Trung thu
moon cake /ˈmuːn keɪk/ bánh Trung thu
lion dance /ˈlaɪ.ən dɑːns/ múa lân
lantern /ˈlæn.tən/ đèn lồng
toy figurine /tɔɪ fɪɡ.əˈriːn/ tò he
mask /mɑːsk/ mặt nạ

 

vnexpress-pr-6-2-1443001683-2127-1443069332

 

Những từ được nhắc đến trong hình 2:

moon /ˈmuːn/ mặt trăng
banyan /ˈbænjæn/ cây đa
lantern parade /ˈlæntən/ /pəˈreɪd/ rước đèn
bamboo /bæmˈbuː/ cây tre
moon goddess (fairy) /ˈmuːn/ /ɡɒd.es/ chị Hằng
star-shaped lantern /stɑːr ʃeɪpt/ /ˈlæn.tən/ đèn ông sao

 

(Nguồn Vnexpress)

Comments

comments