NHỮNG LƯU Ý TRƯỚC BUỔI PHỎNG VẤN BẰNG TIẾNG ANH


Để chuẩn bị cho một buổi phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Việt đã khó, bạn sẽ phải đầu tư gấp nhiều lần thời gian cho buổi phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh.1-competency-based-interview-questions

1. Hãy nắm vững những từ khóa thường gặp.

Một số từ vựng phổ biến:

strengths /’streɳθ/: Thế mạnh
weakness /´wi:knis/: Điểm yếu
align /ə´lain/: sắp xếp
analytical nature /¸ænə´litikl neitʃə/: kỹ năng phân tích
problem-solving /’prɔbləm sɑ:lv/: giải quyết vấn đề
describe /dɪˈskraɪb/: mô tả
work style /wɜ:k stail/: phong cách làm việc
important /im’pɔ:tənt/: quan trọng
challenged /’tʃælənʤ/: sự thách thức
under pressure /’ʌndə preʃə/: chịu áp lực
tight deadlines /tait dɛdˌlaɪn/: thời hạn chót gần kề
manager /ˈmænәdʒər/: quản lý
goal oriented: có mục tiêu
responsibility: nhiều trách nhiệm

2. Hãy tìm hiểu về những câu hỏi thường gặp.

What are your strengths? – Câu hỏi về điểm mạnh
What are your short-term goals? – Câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn
Could you introduce a little about yourself? – Câu hỏi đề nghị giới thiệu bản thân
What are your long term goals? – Câu hỏi về mục tiêu lâu dài
Why should we hire you? – Tại sao chúng tôi nên tuyển bạn?
What do you think makes you a good fit for this company? – Câu hỏi yêu cầu bạn đưa ra những lý do mà công ty nên thuê mình
How would you describe your work style? – Câu hỏi về phong cách làm việc

3. Tìm hiểu thật kỹ những thông tin về công ty và những thuật ngữ mà họ thường sử dụng khi truyền thông.

4. Tìm hiểu về những thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh và đối thủ cạnh tranh trên các báo tiếng Anh.

Những từ vựng chuyên ngành liên quan đến hoạt động của công ty sẽ gây ấn tượng với nhà phỏng vấn, cho thấy bạn có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ càng trước buổi gặp mặt.

Comments

comments