Marine English for Port Services/Office (ME405) – Tiếng Anh nâng cao dành cho dịch vụ hải cảng và văn phòng


port-serviceĐiều kiện tham dự khóa học:

Học viên cần có trình độ Elementary 4 (EL4).

Hoặc đã hoàn thành khóa học ME305.

Thời lượng khóa học:

36 giờ – 24 sessions – 8 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên tiếng Anh trong ngành hàng hải về các công việc hải quan và công việc văn phòng.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC