Marine English for Engine Department (ME302) – Tiếng Anh chuyên ngành cho kỹ thuật viên máy tàu biển


Điều kiện tham dự khóa học:

Học viên cần có trình độ Pre – Intermediate Level 1

Thời lượng khóa học:

36 giờ – 24 session – 8 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên về tiếng Anh trong ngành hàng không về khai thác mặt đất và kiến thức nền về dịch vụ mặt đất để bạn có thể tự tin đi phỏng vấn vào vị trí mong muốn.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC