Marine English for Cruise – Hospitality Personnel (ME304) – Tiếng Anh dành cho nhân viên khách sạn nhà hàng trên tàu


hospitallityĐiều kiện tham dự khóa học:

Học viên cần có trình độ Elementary 2 (EL2).

Thời lượng khóa học:

36 giờ – 24 sessions – 8 tuần

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm giúp các bạn cải thiện tiếng Anh được sử dụng trong ngữ cảnh hàng hải với các trải nghiệm và trang thiết bị thực thế, đồng thời phát triển những kỹ năng xin việc và làm việc với những hãng tàu lớn trên thế giới.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC