Marine English Deck Officer (ME401) – Tiếng Anh nâng cao dành cho sĩ quan phục vụ trên boong tàu


100313-N-8335D-059 CHITTAGONG, Bangladesh (March 13, 2010) Lt. Cmdr. Walter Mainor, the commanding officer of the mine-counter measures ship USS Patriot (MCM 7,) talks with the officer of the deck, Lt. Gorden Wells, as Patriot enters the port of Chittagong, Bangladesh, for a port visit. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Richard Doolin/Released)

Điều kiện tham dự khóa học:

Học viên cần có trình độ Elementary 4 (EL4).

Hoặc đã hoàn thành khóa học ME301

Thời lượng khóa học:

36 giờ – 24 sessions – 8 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên tiếng Anh trong ngành hàng hải về các công việc trên boong tàu chuyên sâu.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh.

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC