Lớp đào tạo hải đồ điện tử ECDIS Navmastercho công ty VITACO


Ngày 11/5/2015, công ty Pandora tổ chức lớp đào tạo chứng chỉ ECDIS Navmaster về kiến thức sử dụng hải đồ điện tử cho Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO. So với việc sử dụng Sextant để dẫn tàu, ống nhòm, la bàn với dây đo sâu, thước đo gió và tấm bản đồ, hải đồ điện tử là hệ thống máy móc trợ giúp thuyền viên đơn giản hóa hàng hải đồ sộ và một kho hải đồ, tài liệu hàng hải.

VITACO_ECDIS-Training-(1)

Tham gia lớp đào tạo là đội ngũ sỹ quan boong đội tàu biển của công ty VITACO, gồm các thuyền trưởng và đại phó dạn dày kinh nghiệm. Chương trình đào tạo chia làm 2 phần: kiến thức tổng quát về hải đồ điện tử, hướng dẫn xử lý tình huống thực tế mà các học viên đã và đang gặp phải trong quá trình vận hành trên mô hình máy thực nghiệm.

VITACO_ECDIS-Training-(2)

Kết thúc lớp đào tạo, công ty đào tạo và tư vấn Pandora – đơn vị đại diện cho Lilley & Gillie tại Việt Nam tổ chức bài kiểm tra lấy chứng chỉ hải đồ điện tử ECDIS cho các học viên.

VITACO_ECDIS-Training-(4)

Comments

comments