Khai giảng khóa Master Your Do cho Công ty DLV


Ngày 15.5.2015, công ty Pandora đã khai giảng khóa đào tạo kĩ năng mềm Master Your Do cho công ty DLV – một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ và thiết bị hàng hải.

Master Your Do là chương trình đào tạo kĩ năng mềm kết hợp phát triển khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh được thiết kế theo từng nghề nghiệp chuyên môn như marketing, sales, purchasing …, gồm 3 cấp độ tương ứng với vị trí nhân viên, trưởng bộ phận và giám đốc điều hành.

Cấp độ 1: khóa Master Your Do 1: cung cấp những kĩ năng tổng quan cho người đi làm

Cấp độ 2: khóa Master Your Do 2: cung cấp những kĩ năng quản lý dành cho cấp quản lý

Cấp độ 3: khóa Master Your Do 3: cung cấp những kĩ năng chuyên sâu cho đối tượng giám đốc điều hành

Đối với công ty DLV, giáo trình giảng dạy được biên soạn theo yêu cầu và kết quả phân tích hoạt động kinh doanh, nhu cầu đào tạo của công ty và kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh và kỹ năng làm việc của nhân viên công ty, với mục đích tạo sự hứng thú trong việc tiếp thu kiến thức sau giờ làm việc, đồng thời nâng cao kĩ năng nghề nghiệp ở từng cấp độ.

Comments

comments