General English (GE)


ky-nang-di-lam-pandora-training-academy

Tổng quan:
General English (GE) là chương trình huấn luyện các kỹ năng cho người đi làm và tiếng Anh cho người đi làm ở các vị trí như Sales & Marketing, thu mua (Purchasing),…

GE100 – Your very first job là khóa học dành cho các bạn sinh viên năm cuối và mới ra trường đang cần kĩ năng tìm việc và phỏng vấn.

Điều kiện tham dự khóa học

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Elemetary (EL2)

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ các nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của các trainers.

Phương pháp đánh giá khóa học

Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.

Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

Nội dung khóa học

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Cover Letter GE100.1 Cách viết thư xin việc thu hút nhà tuyển 1.5
2 Application and Resumé GE100.2 Cách viết một CV hoàn hảo khi bạn là sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm 1.5
3 Job search and application GE100.3 Huấn luyện các kỹ năng tìm việc online và offline 1.5
4 Interview process and common questions
IQ test introduction
GE100.4 Giới thiệu quy trình phỏng vấn của các công ty lớn như Unilever, DHL.
Các câu hỏi thường gặp. Giới thiệu các bài test IQ
1.5
5 Interview 1 on 1 (on social media) GE100.5 Kỹ năng trả lời phỏng vấn qua điện thoại, và các ứng dụng mạng xã hội 1.5
6 Interview 1 on 1
(R1: HR interview
and Mock-up situation)Interview 1 on 1
(R2: Direct/ Indirect Manager,
Chairman…)
GE100.6 Kỹ năng phỏng vấn trực tiếp
Kỹ năng xử lý tình huống khi trễ giờ, không đến được buổi phỏng vấn.
Vòng 1: Kỹ năng trả lời phỏng vấn
với Bộ phận nhân sự và các tình huống ứng xử giả lập.
Vòng 2: Kỹ năng trả lời phỏng vấn với Trưởng Bộ phận làm việc trực tiếp hoặc Giám đốc.
1.5
7 Interview follow up GE100.7 Các kỹ năng cần thiết sau khi phỏng vấn 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

GE200 – Superman @ work là khóa học dành cho các bạn muốn master các kĩ năng cần thiết trong môi trường văn phòng công ty một cách hiệu quả và nhanh nhất.

Điều kiện tham dự khóa học

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Elemetary (EL2)

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ các nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của các trainers.

Phương pháp đánh giá khóa học

Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.

Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

Nội dung khóa học

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Application and Résume GE200.1-3 Cách viết CV 3
2 Cover Letter GE200.4-5 Cách viết thư xin việc 3
3 Job search GE200.6 Tìm việc làm 1.5
4 Interview GE200.7-11 Trả lời phỏng vấn 7.5
5 Asking Question GE200.12 Đặt câu hỏi đúng cách 1.5
6 Self-introduction GE200.13-14 Giới thiệu bản thân 3
7 Essential places and organisational chart GE200.15 Tìm hiểu về cơ cấu công ty 1.5
8 Office equipment, stationery and tools GE200.16-17 Dụng cụ văn phòng và cách sử dụng 3
9 Review GE200.18 Ôn tập 1.5
10 Internal Networking GE200.19-20 Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp 3
11 Indirect communication GE200.21-22 Giao tiếp qua điện thoại 3
12 Presentation GE200.23-24 Thuyết trình đúng cách 3
13 Google skill GE200.25-26 Tìm thông tin đúng cách 3
14 Email GE200.27-28 Cách trình bày email 3
15 Report GE200.29-30 Cách viết báo cáo 3
16 Teamwork GE200.31-32 Làm việc nhóm 3
17 Time management GE200.33-35 Quản lý thời gian 4.5
18 Problem solving GE200.36 Giải quyết vấn đề 1.5
19 Final test GE200.40 Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Khóa học General English for Sales and Marketing (GE301) giúp học viên nhận diện, thu hút và duy trì khách hàng; hướng dẫn học viên xây dựng bản mô tả sản phẩm theo yêu cầu, xây dựng chiến lược và giữ khách hàng luôn trung thành với công ty cũng như các sản phẩm của công ty.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre Intermediate (EL3)

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Identify Prospect GE301.1-2 Xác định và tìm hiểu về đối tác 3
2 Approach Prospect GE301.3-4 Cách tiếp cận đối tác 3
3 Present new product GE301.5 Cách giới thiệu sản phẩm, dịch vụ mới 1.5
4 How to make a proposal GE301.6-7 Cách làm proposal cho đối tác 3
5 Dining with customer GE301.8-9 Cải thiện mối quan hệ với khách hàng 3
6 Follow up to get the deal GE301.10-11 Bám sát đối tác, tăng khả năng ký kết hợp đồng 3
7 Time management skill GE301.12-13 Kỹ năng quản lý thời gian 3
8 Emotion management skill GE301.14-15 Kỹ năng điều khiển cảm xúc 1.5
9 Review 1 + Test 1 GE301.16 Ôn bài và kiểm tra 1.5
10 Business writing

(reply to client, report)

GE301.17 Kỹ năng viết (trả lời khách hàng, làm báo cáo) 1.5
11 How to deal with difficult prospects GE301.18 Hiểu và tìm cách giải quyết vấn đề khi làm việc với đối tượng khó tính 1.5
12 Raise yourself GE301.19 Biết cách nói không 1.5
13 Up-sell skill GE301.20 Cách bán những thứ đối tác không cần 1.5
14 Contract making GE301.21 Cách soạn thảo hợp đồng 1.5
15 How to deal with mistakes in delivery contracts GE301.22 Tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách giải quyết 3
16 Review GE301.23 Ôn tập 1.5
17 Final test GE301.24 Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

GE302 – General English for Administrator and Human Resource cung cấp cho học viên quy trình tuyển dụng và đào tạo nhân sự. Đồng thời huống dẫn học viên viết mẩu thông tin tuyển dụng đúng cách (miêu tả công việc, yêu cầu, chế độ, …), quy trình lọc CV, lưu trữ hồ sơ ứng viên, chuẩn bị phỏng vấn và các kỹ năng cần thiết khác.

Nội dung khóa học
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre-intermediate (EL3)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học không chỉ cải thiện kỹ năng của vị trí hành chính nhân sự mà còn cải thiện tiếng Anh trong môi trường làm việc.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Greeting GE302.1 Cách tiếp đón khách hàng, đối tác 1.5
2 Telephoning GE302.2-3 Kỹ năng gọi điện thoại 3
3 Documents GE302.4 Nhận, gửi, soạn thảo văn bản 1.5
4 Stationery GE302.5 Cách bố trí và sử dụng dụng cụ văn phòng 1.5
5 Review and Test GE302.6 Ôn tập và kiểm tra 1.5
6 Pre-recruitment GE302.7-8 Chuẩn bị cho tuyển dụng 3
7 Recruitment GE302.9-10 Quá trình tuyển dụng 3
8 Interview GE302.11-12 Những kỹ năng cần thiết cho việc phỏng vấn 3
9 Compensation and Benefits GE302.13 Lương, thưởng và phúc lợi 1.5
10 Induction Program GE302.14-15 Bổ nhiệm và giới thiệu nhân sự mới 3
11 Performance Management GE302.16-17 Quản trị hiệu suất 3
12 Labor Relations GE302.18 Mối quan hệ với lực lượng lao động 1.5
13 Total Compensation GE302.19 Xử lý và tính toán các khoản bồi thường 1.5
14 Employment Law GE302.20 Luật tuyển dụng lao động 1.5
15 Human Relations in Organization GE302.21 Vấn đề nhân sự trong cơ quan, tổ chức 1.5
16 Employee Development and Coaching GE302.22 Đào tạo và phát triển nhân viên 1.5
17 Review GE302.23 Ôn tập 1.5
18 Final test GE302.24 Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Khóa học General English for Production and Purchasing (GE 303) đào tạo các kỹ năng cần có cho ngành sản xuất như tìm kiếm, đánh giá và liên hệ nhà cung cấp, cách giải quyết các trường hợp bất ngờ trong sản xuất.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre-Intermediate (EL3)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học không chỉ cải thiện kỹ năng của vị trí Sales và Marketing mà còn cải thiện tiếng Anh trong môi trường làm việc.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Research and contact supplier GE303.1 Tìm và liên hệ nhà cung cấp 1.5
2 Dining with supplier GE303.2-3 Củng cố quan hệ với nhà cung cấp 3
3 Negotiate to get the deal GE303.4-5 Cách đàm phán 3
4 Follow up with supplier GE303.6 Bám sát nhà cung cấp, tăng khả năng ký kết hợp đồng 1.5
5 Search for and contact warehouse GE303.7 Tìm và liên hệ với kho 1.5
6 Contract making GE303.8-9 Cách soạn thảo hợp đồng 1.5
7 Review + Test Ôn tập và kiểm tra 1.5
8 How to deal with strike GE303.10 Cách giải quyết đình công 1.5
9 What to do with machinery failure GE303.11 Cách giải quyết khi máy móc thiết bị hỏng 1.5
10 How to behave in meetings GE303.12 Cách hành xử trong cuộc họp 1.5
11 Selling on the phone GE303.13-14 Giao dịch qua điện thoại 3
12 Materials Management GE303.15 Quản lý nguyên vật liệu 1.5
13 Capacity Management GE303.16 Quản lý kho bãi 1.5
14 Review Ôn tập 1.5
15 Final test Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

GE304 – General English for Accounting – Finance không đơn thuần nhằm bổ sung hệ thống thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành mà còn cung cấp những khái niệm và vốn kiến thức chuyên ngành tài chính, kế toán, ngân hàng, đầu tư,… và kỹ năng viết các loại văn bản thương mại khác nhau 1 cách chuyên nghiệp. Các khóa học mang lại sự tự tin trong nghề nghiệp chuyên môn cũng như mở rộng và nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho mỗi học viên.

Nội dung khóa học

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre-Intermediate (EL3).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học không chỉ cải thiện kỹ năng của vị trí tài chính kế toán mà còn cải thiện tiếng Anh trong môi trường làm việc.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 First impression GE304.1 Tổng quan về tài chính kế toán 1.5
2 Customer relationship management GE304.2 Giữ quan hệ với khách hàng 1.5
3 Tips for presentation GE304.3-4 Cách thuyết trình 3
4 How to behave in meetings GE304.5 Cách hành xử trong cuộc họp 1.5
5 Review + Test   Ôn tập và kiểm tra 1.5
6 Selling on the phone GE304.6-7 Giao dịch qua điện thoại 3
7 Investment strategies GE304.8-9 Chiến lược đầu tư 3
8 Negotiating GE304.10-11 Cách thương lượng 3
9 Accountancy and professional ethics GE304.12 Ngành kế toán và đạo đức nghề nghiệp 1.5
10 Tips on getting the best insurance policy GE304.13 Chính sách bảo hiểm tốt nhất 1.5
11 Final test Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

GE305 – General English for IT / Technical Personnel đào tạo các thuật ngữ Anh văn chuyên ngành IT, các kỹ năng xử lý vấn đề với PC, laptop, phần mềm, báo lỗi, thông báo… của thiết bị.

Nội dung khóa học

GE306 – General English for Creativity đào tạo các kỹ năng chung đối với các ngành về thiết kế, sáng tạo, liên quan đến nghệ thuật, tâm lý… Ngoài ra còn có các cách khai thác sâu trong lĩnh vực sáng tạo: Thiết kế thời trang, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất,….

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre-Intermediate (EL3).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học không chỉ cải thiện kỹ năng tư duy sáng tạo mà còn cải thiện tiếng Anh trong môi trường làm việc.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Critical Thinking vs Creative Thinking GE306.1-2 Kỹ năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo 3
2 Creative Methods GE306.3-4 Phương pháp đạt được tư duy sáng tạo 3
3 Brainstorming GE306.5 Phát triển ý tưởng 1.5
4 Review and test Ôn tập và kiểm tra 1.5
5 Time Management Skill GE306.6 Quản trị thời gian 1.5
6 Block Busting Techniques GE306.7 Kỹ năng suy nghĩ đột phá 1.5
7 Strategic Planning GE306.8 Kỹ năng lên kế hoạch 1.5
8 Problem Solving GE306.9 Kỹ năng giải quyết vấn đề 1.5
9 Decision Making GE306.10 Kỹ năng đưa ra quyết định 1.5
10 Innovation Training GE306.11 Kỹ năng sáng tạo 1.5
13 Final Test 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

Khóa học General English for Customer Services cung cấp các kỹ năng tối cần thiết khi đối mặt với khách hàng như trình bày, thuyết phục, đưa ra giải pháp và kiềm chế cảm xúc.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Pre-Intermediate (EL3).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng về dịch vụ chăm sóc khách hàng.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHÓA HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Introduction to customer service GE307.1 Tổng quan về dịch vụ chăm sóc khách hàng 1.5
2 Communication skills GE307.2 Kỹ năng giao tiếp với khách hàng 1.5
3 Time management skills GE307.3-4 Kỹ năng quản lý thời gian 3
4 Persuasion skills GE307.5-6 Kỹ năng thuyết phục 3
5 Emotion management skills GE307.7 Kỹ năng điều khiển cảm xúc 1.5
6 Surprises situations GE307.8-9 Các tình huống bất ngờ 3
7 Customer’s Follow-through GE307.10-11 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 3
8 Review and Test GE307.12 Ôn tập và kiểm tra 1.5
9 Phone Communication Skills GE307.13-14 Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại 3
10 Business writing

(reply to client, report)

GE307.15-16 Kỹ năng viết (trả lời khách hàng, làm báo cáo) 3
11 Customer Complaints GE307.17-18 Giải quyết phàn nàn 3
12 Maintaining Positive Attitude GE307.20 Duy trì thái độ tích cực khi làm việc 1.5
13 Identifying rude behaviors GE307.21 Xác định hành vi khiếm nhã 1.5
14 Follow Performance Metrics GE307.22 Theo dõi dữ liệu hiệu suất 1.5
15 Review GE307.23 Ôn lại kiến thức đã học 1.5
16 Final test GE307.24 Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC

GE308 – General English for Hospitality cung cấp các kỹ năng cần thiết cho ngành Nhà hàng Khách sạn.

Nội dung khóa học

Khóa học General English for Mid-level Manager phù hợp với các học viên đang làm quản lý cho các công trình, công ty. Khóa học sẽ giúp nâng cao kỹ năng nơi làm việc và cải thiện trình độ Anh Ngữ.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Intermediate (EL4).

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học giúp học viên trở thành những quản lý cấp trung trong một môi trường làm việc bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHOÁ HỌC

 • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
 • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Debating culture GE409.1-2 Sử dụng con số, sự kiện, không công kích cá nhân trong suốt quá trình tranh cãi 3
2 Always ask GE409.3 Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm câu trả lời và giải pháp trong cuộc sống và công việc. 1.5
3 Mind your own business GE409.4-5 Tập trung và làm tốt phạm vi công việc của bạn. 3
4 Chain of Commands GE409.6-7 Hiểu the chain of commands ( chuỗi mệnh lệnh) trong một tổ chức 3
5 Self-discipline GE409.8 Tính kỷ luật và nghiêm khắc trong công việc 1.5
6 Multitasking GE409.9-10 Kỹ năng sử dụng thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để làm được 2 đến 3 việc một cách hiệu quả cùng một lúc. 3
7 Negotiating GE409.11-12 Cách thương lượng 3
8 Tips for presentation GE409.13 Cách thuyết trình 1.5
9 Details oriented GE409.14 Chú ý và hiểu rõ tới từng chi tiết 1.5
10 Guide to answers GE409.15 Hướng dẫn người khác phương pháp tìm câu trả lời và giải pháp cho những vấn đề đang gặp phải. 1.5
11 Review 1 + Test 1 GE409.16 Ôn bài + Kiểm tra 1.5
12 Get it done GE409.17 Hoàn thành hiệu quả mọi việc 1.5
13 Assign Task GE409.18-19-20 Kỹ năng phân chia công việc 4.5
14 Simplifying things-Analogy GE409.21 Kỹ năng đơn giản hoá sự việc, sử dụng kỹ thuật analogy (phép liên tưởng) trong việc giải thích. 1.5
15 Against status quo GE409.22 Luôn luôn nghĩ đến sự thay đổi để phát triển 1.5
16 Positive thinking GE409.23 Kỹ năng tư duy tích cực khi đối mặt với khó khăn và trở ngại trong công việc 1.5
17 Note taking GE409.24 Kỹ năng ghi chú trong cuộc họp và khi nhận việc từ cấp trên. 1.5
18 Review 2 + Test 2 GE409.25 Ôn bài + Test 1.5
19 Final test GE409.26 Kiểm tra cuối khoá 1.5