General English for Pre-intermediate


Khóa học cung cấp cho học viên các kỹ năng làm việc chuyên sâu. Học viên sẽ được tham gia vào các hoạt động nhóm hoặc tham gia đóng vai vào các tình huống thực tế để thực hành kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc quốc tế.

Khai giảng 05/01/16
Thời gian Các ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 7 (sáng – trưa – chiều)
Thời lượng 76.5 giờ
Học phí Liên hệ ngay với chúng tôi
Địa điểm Pandora Training Academy – 19 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Unit Lesson Hours
1 Companies 4.5
2 Contacts 4.5
3 Visitors 4.5
4 New products 4.5
Review and Test 1 – 4 1.5
5 Employment 4.5
6 Customer Service 4.5
7 Travel 4.5
8 Orders 4.5
Review & Final Test  5-8 1.5
9 Selling 4.5
10 New ideas 4.5
11 Entertaining 4.5
12 Performance 4.5
Review & Test  9-12 1.5
13 Future trends 4.5
14 Time 4.5
15 Training 4.5
16 Your career 4.5
Review & Test 13-16