CEO GOLSMAN SACHS MẮC BỆNH UNG THƯ


Qua mẫu tin sau nói về tin bệnh tình của CEO Goldman Sachs, bạn có thể học thêm một số từ mới tiếng Anh về lĩnh vực y tế.

Người đứng đầu Goldman Sachs, một trong những tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới thông báo mình bị bệnh ung thư. Chỉ một năm trước, người đồng cấp ở ngân hàng JPMorgan Chase cũng mắc bệnh tương tự. Cả hai ông đều tiếp tục làm việc kể cả trong quá trình trị bệnh.

Bạn có thể học nghe đồng thời biết thêm 6 từ mới tiếng Anh trong lĩnh vực y tế trong bản tin sau của Reuters cũng như bản dịch về sự việc này:

Transcript:

Goldman Sachs Chairman and CEO Lloyd Blankfein said Tuesday he has lymphoma. Blankfein said a biopsy last week revealed he had cancer, but he received his final diagnosis from his doctors on Monday saying his cancer is “highly curable.”

He added he will be able to “work substantially as normal” while undergoing chemotherapy but will cut back on some previously planned travel. Other senior bank officials will take on some of his responsibilities during his treatment.

Reuters banking correspondent Olivia Oran

(SOUNDBITE) (English) REUTERS BANKING CORRESPONDENT, OLIVIA ORAN, SAYING:

“It comes at a time when the bank is doing well, but they are under pressure in certain divisions, the fixed income division for instance which is where Blankfein comes from.”

Blankfein who has been chairman and CEO of Goldman Sachs since June 2006, said the board of directors is supportive of his plan.

This comes just over a year after JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon said he had throat cancer and continued working while undergoing treatment.

Lloyd-Blankfein-8060-1443002331Ông Lloyd Blankfein, Chủ tịch kiêm CEO của Goldman Sachs.

Vocabulary:

lymphoma (n) /lɪmˈfəʊ.mə/ a ​cancer of the ​lymphatic ​system (= the ​system by which ​lymph in ​carried from ​tissues to the ​blood) bệnh u lym phô, một dạng ung thư
biopsy (n) /baɪ.ɒp.si/ the ​process of ​removing and ​examining a ​small ​amount of ​tissue from a ​sick ​person, in ​order to ​discover more about ​their ​illness sự sinh thiết (để chẩn đoán ung thư)
diagnosis (n) /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ.sɪs/ a ​judgment about what a ​particular ​illness or ​problem is, made after ​examining it sự chẩn đoán để xác định bệnh
curable (adj) /kjʊə.rə.bl̩/ A curable ​disease can be ​cured có thể chữa được
chemotherapy (n) /ˌkiː.məʊˈθer.ə.pi/ the ​treatment of ​diseases using ​chemicals phương pháp chữa trị bằng hóa học
treatment (n) /ˈtriːt.mənt/ the way you ​deal with or ​behave towards someone or something sự chữa trị

Translation:

Hôm thứ ba, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Goldman Sachs, ông Lloyd Blankfein cho biết mình đang mắc bệnh u lym phô. Bệnh tình ông được phát hiện sau quá trình sinh thiết vào tuần trước và cho thấy ông bị mắc ung thư. Tuy vậy, ông cũng cho biết trong lần chẩn đoán gần đây nhất vào hôm thứ Hai, các bác sĩ khẳng định bệnh của ông có khả năng cao là chữa được.

CEO Goldman Sachs nói thêm, ông sẽ tiếp tục làm việc bình thường trong khi trải qua quá trình chữa trị bằng biện pháp hóa học. Tuy nhiên, ông cũng cắt giảm một số chuyến đi đã được lên lịch từ trước. Các lãnh đạo khác của ngân hàng sẽ đảm nhiệm một số nhiệm vụ của ông trong suốt quá trình chữa trị.

Phóng viên theo dõi mảng ngân hàng của Reuters, Olivia Oran cho biết:

“Sự kiện này đến khi ngân hàng đang hoạt động tốt, dù họ đang trải qua áp lực ở một số lĩnh vực cụ thể, ví dụ như áp lực về thu nhập cố định”.

Blankfein là Chủ tịch kiêm CEO của Goldman Sachs từ năm 2006. Ông cho biết ban giám đốc rất ủng hộ kế hoạch của mình.

Trước đó một năm, CEO của ngân hàng JPMorgan Chase, ông Jamie Dimon cũng bị ung thư họng, nhưng vẫn tiếp tục làm việc trong quá trình trị bệnh.

(Theo Reuters)

Comments

comments