6 GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHO STARTUP, NGOÀI VAY VỐN NGÂN HÀNG


Nhiều doanh nhân tham vọng với những ý tưởng cho việc kinh doanh của họ, nhưng thiếu vốn để thực hiện nó. Doanh nghiệp tài chính thường từ chối cho vay vốn ngân hàng, và thậm chí nếu doanh nghiệp của bạn đã được thiết lập thì các quỹ vẫn khó khăn để tập hợp nguồn vốn . Các khoản vay tài trợ bởi các doanh nghiệp nhỏ thường dễ tiếp cận hơn, nhưng điều này đang trở nên ngày càng cạnh tranh.

Vì vậy, lựa chọn những nguồn đầu tư là một trong những tham vọng của một chủ doanh nghiệp nhỏ? Dưới đây là 06 giải pháp tài chính an toàn để tài trợ cho mục tiêu khởi nghiệp của bạn.

SONY DSC

Read more…