CÁCH PHÁT ÂM NHỮNG TỪ CÓ “O-U-G-H”


Enough, cough, thought, although – là bốn từ có cách viết tương tự nhưng phát âm rất khác nhau. Tìm hiểu thêm về cách phát âm các từ với ough trong 6 phút từ vựng.

Vocabulary

Những động từ với âm ‘”0-u-g-h” trong thì quá khứ đơn (the past simple form), giống như thought và bought được phát âm là: /’ɔ:/

Taught và caught là cũng giống như vậy, nhưng các bạn nên lưu ý là nó có cách đánh vần khác nhau: a-u-g-h-t.

Có ít nhất 5 cách khác nhau để phát âm chữ o-u-g-h. Những ví dụ thường gặp là:

cough /’kɒf/

roughly /’rʌflɪ/, enough /ɪ’nʌf/

through /’θru:/

although/though /ɔ:l’ðəʊ/ /’ðəʊ/

thorough /’θʌrə/

Không có quy tắc cho việc học chính tả và phát âm các từ ough. Nó lại là cách tốt nhất để thực hành viết và nói hoặc ghi nhớ lại từng từ một.

(Theo BBC)

Comments

comments