CÁCH NÓI VỀ Ý KIẾN TRONG TIẾNG ANH


Đưa ra ý kiến hay hỏi suy nghĩ của người khác là điều phổ biến trong mọi cuộc giao tiếp. Những mẫu câu sau sẽ hữu ích cho những lần nói chuyện bằng tiếng Anh của bạn.

Vai-tro-cua-giao-tiep-phi-ngon-ngu

Trình bày ý kiến của bạn

– In my opinion/ view,…

– Generally speaking, I think…

– Personally, I haven’t the faintest idea about/ whether (Với cá nhân thì tôi có ý kiến rõ ràng về việc – dành cho khi bạn được hỏi bất ngờ nên trả lời ứng khẩu, chưa biết nói gì)

– To my mind…

– I’d just like to say…

– As far as I’m concerned…

– I’m quite convinced that…

– To be quite honest/ frank,…

– If you ask me…

26-9-b1-a2-9175-1443231687
Đưa ra ý kiến một cách quyết liệt, chắc chắn

Những câu sau đều có nghĩa “Tôi hoàn toàn/ chắc chắn tin rằng”.

– I’m absolutely convinced that…

– I’m sure that…

– I strongly believe that…

– I have no doubt that…

– There’s no doubt in my mind that…

26-9-b1-a3-4508-1443231687
Hỏi ý kiến người khác

– What do you think?

– What’s your view?

– How do you see the situation?

– What’s your opinion?

– Can you illustrate that?

(Nguồn VnExpress)

Comments

comments