Aviation English for Ground Service (AE401) – Tiếng Anh nâng cao dành cho dịch vụ khai thác mặt đất


ground-service

Điều kiện tham dự khóa học

Học viên cần có trình độ Elementary Level 4 (EL4)

Hoặc

Học viên đã hoàn thành khóa AE301 -Aviation English for Ground Service Introduction

Thời lượng khóa học

72 giờ – 48 session – 16 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên về tiếng Anh trong ngành hàng không về khai thác mặt đất và các kiến thức nền về các dịch vụ mặt đất để các bạn có thể tự tin làm tốt công việc.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và các tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào. Học viên đã hoàn thành khóa học AE301 thì không cần làm bài test kiểm tra trình độ.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh.

Nội dung khóa học

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng giờ
1 Tổng quan về các hoạt động của sân bay và điều hành hàng không AE401.1 Giới thiệu tổng quan về các qui trình hoạt động của sân bay và các hãng hàng không.  9 giờ
2 Tổng quan về chức năng của CRS (Computer Reservation System) và DCS (Departure Control Systems) AE401.2 Giới thiệu hệ thống  CRS, hệ thống lưu trữ thông tin các thông tin giao dịch và đặt chỗ như khách sạn, thuê mướn xe hoặc đặt vé máy bay.

Giới thiệu về hệ thống DCS, hệ thống quản lý của các hãng hàng không và sân bay về các thông tin cần thiết để mua vé của khách hàng để in vé, mua vé hoặc kí gửi hành lý

 9 giờ
3 Quy trình check in cho hành khách và hành lý (tại sân bay và ngoài sân bay) AE401.3 Các quy trình, thủ tục và quy định cho hành khách và hành lý trước giờ bay, trong lúc bay và sau khi máy bay hạ cánh  9 giờ
4 Điều kiện bay của hành khách và hành lý, quy trình và thủ tục lên máy bay, thông báo trước khi cất cánh và hạ cánh AE401.4 Các qui trình kí gửi hành lý tại sân bay và qui định về hành lý xách tay.

Các quy định về điều kiện để được lên máy bay của hành khách.

Quy trình thông báo trước khi hạ cánh và cất cánh.

 9 giờ
5 Các quy định về hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa cấm cho các đơn vị hành khách AE401.5 Các loại hàng hóa nguy hiểm, hàng hóa cấm không được đem lên máy bay.  9 giờ
6 Quản lý tương tác với khách hàng AE401.6 Kĩ năng ứng phó khi máy bay có sự cố và khi khách hàng không tuân thủ các qui định về an toàn bay.  9 giờ
7 Qui trình kiểm soát an ninh hành khách và hành lý AE401.7 Các qui định về kiểm tra hành khách và hành lý trước khi lên máy bay.  9 giờ
8 Cải thiện khả năng tương tác của khách hàng, các phát minh mới nhất và cơ hội nghệ nghiệp AE401.8 Các qui trình cải thiện khả năng hợp tác của khách hàng về việc tuân thủ quy định an toàn bay.

Các phát minh mới nhất trong hàng không

Các nghành nghề trong dịch vụ khai thác mặt đất

 9 giờ

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC