Lịch khai giảng


Khóa học / Sự kiện Thời gian Chi tiết
Professional Business English for Elementary 04/01/16

18:00 – 19:30

Hai – Tư – Sáu

Xem
Professional Business English for Pre-intermediate 05/01/16

19:30 – 21:00

Ba – Năm – Bảy

Xem
Professional Business English for Intermediate 04/01/16

18:00 – 19:30

Hai – Tư – Sáu

Xem
 Professional Business English for Advanced 04/01/16

18:00 – 19:30

Hai – Tư – Sáu

Xem
The Warrior 04/01/16

19:30 – 21:00

Hai – Tư – Sáu

Xem
Cabin Crew Training 04/01/16

18:00 – 19:30

Hai – Tư – Sáu

Xem