Professional Skills And Communication


Professional Skills And Communication

Đây là khoá học Mastering Your Professional Skills and Communication của Pandora. Với hàng loạt những buổi đào tạo và thực hành tương tác thực tế, bạn không chỉ cải thiện bản thân về sự tự tin trong giao tiếp mà cả về các kỹ năng trong kinh doanh và đời sống thực tế qua đó giúp bạn trở thành một cá nhân chuyên nghiệp.

Ngay từ bài học đầu tiên, các bạn sẽ bắt đầu giao tiếp và tương tác với ngôn ngữ chính (tiếng Anh) để thành thạo một cách nhanh chóng và chắc chắn. Việc đánh giá trước, trong quá trình và sau khoá học sẽ tiết lộ những điều thú vị cho bạn biết về sự tiến bộ của bạn.

Đối Tượng Tham Dự

Nội dung quá trình của buổi học được thiết kế tỉ mỉ, cẩn thận cho những người làm việc bận rộn với nhiều trình độ Anh ngữ khác nhau tại nhiều ngành nghề khác nhau đều có thể tham dự khoá học. Khoá học này sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho học viên – những người muốn cải thiện các kỹ năng mềm bằng Anh ngữ. Những cá nhân mong muốn có một tương lai thành công sẽ thực sự hứng thú với khoá học này.

 • Mỗi cấp độ học có hàng loạt 15 đến 20 buổi học với mục tiêu giúp bạn xây dựng các kỹ năng cần thiết cho công việc thông qua bài học được thiết kế cẩn thận với các hoạt động tương tác thực tế.
 • Mỗi buổi học đều có giới thiệu các tình huống kinh doanh thực tiễn phù hợp.
 • Được truyền cảm hứng thích thú với việc trau dồi kiến thức.
 • Bài học hữu dụng và thiết thực, không nặng lý thuyết.

Phương pháp

 • Thiết thực và có thể áp dụng được.
 • Thực hành phương pháp tiếp cận thực tế.
 • Đánh giá sau mỗi buổi học góp phần nâng cao hiệu quả của bài học.

“Chất liệu” nội dung giảng dạy

 • Chúng tôi thực hiện dựa trên ý tưởng riêng của Pandora.
 • Chúng tôi cập nhật thông tin thực tế mới nhất từ bài học.
 • Được thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn.
 • Ít lý thuyết cùng với nhiều cơ hội thực hành tương tác trực tiếp.