NHỮNG THỨ TIẾNG KHÓ HỌC NHẤT THẾ GIỚI


Tiếng Việt nằm trong nhóm những thứ tiếng có độ khó trung bình, người học có thể mất 44 tuần để có thể thành thạo.

Học viện Dịch vụ Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ đã tổng kết những thứ tiếng khó và dễ học nhất thế giới đối với người nói tiếng Anh.

Theo đó, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Italy được xem là dễ nhất, chỉ mất 23 đến 24 tuần học và 575 đến 600 giờ học để đạt đến mức độ thành thạo.

east-8294-1440152966
Tiếng Việt nằm trong nhóm khó học ở mức trung bình. Với người nói tiếng Anh, họ có thể mất khoảng 44 tuần và 1.100 giờ học để thạo tiếng Việt, tương tự là tiếng Thái Lan và tiếng Nga.

medium-5084-1440152966
Tiếng Ảrập (Arabic) là một trong bốn thứ tiếng khó học nhất. Nguyên nhân là thứ tiếng này rất ít nguyên âm, khiến người nói tiếng Anh cảm thấy khó khăn.

egypt-3907-1440152966
Trong khi đó, tiếng Nhật và tiếng Trung khó ở chỗ người học không có cách nào khác ngoài ghi nhớ hàng nghìn ký tự.

japanese-1315-1440152966
Ngoài ra, những thứ tiếng này cũng có hệ thống chữ viết hoàn toàn khác biệt, gây khó khăn với những người học có tiếng mẹ đẻ sử dụng ký tự chữ cái Latinh.

korea-a-4592-1440152966
Với bốn thứ tiếng Ảrâp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, tính trung bình người học sẽ mất tới 1,69 năm (88 tuần) và 2.200 giờ học để trở nên thành thạo.

chinese-7803-1440152966
(Theo Business Insider)

Comments

comments