Những lời khuyên nhanh dành cho các nhân viên văn phòng khi sử dụng Excel.


Nếu bạn đang là nhân viên văn phòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội để làm quen với Microsoft Office. Đặc biệt là, ít nhất bạn cũng cần phải có chút kiến thực nền tảng về Microsoft Excel. Phần mềm bảng tính cho phép bạn làm tất cả mọi thứ nếu bạn biết làm thế nào để sử dụng nó.
772494_0d47_2

If you need to use Excel, you’re going to want to look at the infographic below. If provides you with quick tips that you can use to make the most of the software. Print it, share it, save it, and get ready to improve your skills in just a couple quick minutes.

Nếu bạn cần phải sử dụng Excel, bạn sẽ muốn nhìn vào đồ họa thông tin dưới đây. Nó sẽ cung cấp cho bạn lời khuyên nhanh chóng để bạn có thể sử dụng làm cho hầu hết các phần mềm. In, chia sẻ, lưu nó, và sẵn sàng để cải thiện kỹ năng của bạn chỉ trong vài phút nhanh chóng.

Via MicrosoftTraining

seven-essential-excel-tricks-every-office-worker-needs-to-know

Dịch từ nguồn từ: makeuseof.com

Comments

comments