Lương, Thuế & Phụ cấp hưu trí tại Úc


taxes

Chuẩn bị hành trang sẵn sàng khi làm việc ở Úc

Lương và thuế

Có nhiều yếu tố khác nhau quyết định mức lương cơ bản của một công việc: vị trí địa lý, hình thức công việc, điều kiện làm việc, kinh nghiệm cần thiết và liệu những chi phí nhà ở và/hoặc thực phẩm đã được bao gồm trong đó hay chưa.

Bạn có thể mong đợi sẽ kiếm được từ $21-$28/giờ. Bình thường số tiền bạn vất vả kiếm được sẽ đi thẳng vào tài khoản ngân hàng của bạn tại Úc.

Tuy nhiên, rất tiếc khi phải thông báo rằng bạn sẽ phải đóng thuế cho chính phủ Úc. Tỉ lệ thuế của bạn nằm trong khoảng 0 – 48%, nhưng thường từ 10 – 28%, dựa vào nhiều yếu tố để quyết định.

Có thể bạn sẽ được hoàn trả lại một phần hoặc toàn bộ số tiền thuế đó khi bạn làm công việc kê khai thuế (xem bên dưới).

Mã số thuế (TFN)

Để được làm việc ở Úc, bạn sẽ cần 1 mã số thuế (TFN) để Chính phủ có thể theo dõi được số tiền thuế bạn đóng. Thiếu 1 trong những thứ này, bạn sẽ phải trả thuế rất cao.

Kê khai thuế

Khi chi trả tiền thuế ở Úc, bạn sẽ được yêu cầu kê khai thuế. Vào cuối mỗi năm hoặc khi bạn hoàn thành công việc, bạn khai báo cho Văn phòng thuế của Úc số tiền bạn đã kiếm được, mức thuế bạn phải trả và nhiều thứ khác.

Bạn có thể tự kê khai thuế hoặc để các chuyên gia làm giúp trên danh nghĩa của bạn. Muốn khai thuế, bạn thường cần một ‘bảng thống kê lương’ hoặc ‘chưng nhận của nhóm’ từ mỗi công ty tuyển dụng mà bạn đã làm việc trong năm, từ đó tính toán và tổng hợp lại số tiền bạn kiếm được cũng như tiền thuế bạn phải đóng.

Phụ cấp hưu trí

Úc có một khái niệm rất phổ biến là “phụ cấp hưu trí”, hay thường được gọi là lương hưu ở vài quốc gia. Mỗi đơn vị tuyển dụng lao động phải trả thêm 9.5% trên tổng số tiền lương của bạn để đưa vào một quỹ hưu trí.

Bạn sẽ không được nhận số tiền này cho đến khi bạn đủ tuổi nghỉ hưu hoặc gặp phải những trường hợp không lường trước được. Nhưng đừng lo, với tư cách một người nước ngoài, bạn có thể lấy lại được số tiền này khi rời khỏi Úc. Bạn có thể trả tiền cho công ty dịch vụ để họ làm điều này cho bạn (có rất nhiều công ty như vậy) hoặc bạn tự làm thông qua Văn phòng thuế.

 

Comments

comments