Học Tiếng Anh theo tình huống: Thảo luận về công việc nơi công sở


 

Khi đăng ký bất kỳ khóa học tiếng Anh nào, mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều mong muốn áp dụng được trong công việc hàng ngày, thay vì phải vật lộn với hàng loạt bài tập từ vựng – ngữ pháp mà lại không hề đem lại hiệu quả. Do đó, với cách học Tiếng Anh truyền thống bằng cách chỉ học từ vựng và ngữ pháp, người học sẽ rất khó áp dụng ngay vào môi trường thực tế. Hãy bắt đầu phương pháp học Tiếng Anh mới bằng cách thực hành giao tiếp Tiếng Anh theo tình huống theo thực tế. Pandora xin chia sẻ với các bạn một số mẫu câu Tiếng Anh dùng trong giao tiếp hằng ngày nơi công sở, với chủ đề “Thảo luận về công việc”.

communication 1

1/ Let’s get down to the business, shall we?

Chúng ta bắt đầu thảo luận được chứ?

2/ We’d like to discuss the price you quoted.

Chúng tôi muốn thảo luận về mức giá mà ông đưa ra.

3/ There’s something I’d like to talk to you.

Tôi muốn nói với ông vài điều.

4/ Ms.Green, may I talk to you for a minute?

Cô Green, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không?

5/ I just received your report on the new project. I’m sorry, but it’s not what I want.

Tôi vừa nhận được báo cáo của cô về đề án mới. Nhưng rất tiếc, nó chưa đạt yêu cầu tôi đề ra.

6/ We need more facts and more concrete informations.

Chúng ta cần nhiều thông tin cụ thể và xác thực hơn.

7/ I’m here to talk about importing children’s clothing.

Tôi muốn thảo luận về việc nhập khẩu quần áo trẻ em.

8/ I’ve been hoping to establish business relationship with your company.

Tôi vẫn luôn hi vọng có cơ hội hợp tác kinh doanh với công ty ông.

9/ Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.

Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cung cấp cho ông những tính năng chung của sản phẩm công ty chúng tôi.

10/ We shall go on with our discussion in detail tomorrow.

Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết hơn vào ngày mai.

(sưu tầm)

 

Comments

comments

Liên hệ chúng tôi