General English (GE100) – Your very first job


ky-nang-di-lam-pandora-training-academy

GE100 – Your very first job là khóa học dành cho các bạn sinh viên năm cuối và mới ra trường đang cần kĩ năng tìm việc và phỏng vấn.

Điều kiện tham dự khóa học

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Elemetary (EL2)

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ các nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của các trainers.

Phương pháp đánh giá khóa học

Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.

Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

Nội dung khóa học

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Cover Letter GE100.1 Cách viết thư xin việc thu hút nhà tuyển 1.5
2 Application and Resumé GE100.2 Cách viết một CV hoàn hảo khi bạn là sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm 1.5
3 Job search and application GE100.3 Huấn luyện các kỹ năng tìm việc online và offline 1.5
4 Interview process and common questions
IQ test introduction
GE100.4 Giới thiệu quy trình phỏng vấn của các công ty lớn như Unilever, DHL.
Các câu hỏi thường gặp. Giới thiệu các bài test IQ
1.5
5 Interview 1 on 1 (on social media) GE100.5 Kỹ năng trả lời phỏng vấn qua điện thoại, và các ứng dụng mạng xã hội 1.5
6 Interview 1 on 1
(R1: HR interview
and Mock-up situation)Interview 1 on 1
(R2: Direct/ Indirect Manager,
Chairman…)
GE100.6 Kỹ năng phỏng vấn trực tiếp
Kỹ năng xử lý tình huống khi trễ giờ, không đến được buổi phỏng vấn.
Vòng 1: Kỹ năng trả lời phỏng vấn
với Bộ phận nhân sự và các tình huống
ứng xử giả lập.
Vòng 2: Kỹ năng trả lời phỏng vấn với
Trưởng Bộ phận làm việc trực tiếp
hoặc Giám đốc.
1.5
7 Interview follow up GE100.7 Các kỹ năng cần thiết sau khi phỏng
vấn
1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC