GE200 – Superman @ Work


Print

GE200 – Superman @ work là khóa học dành cho các bạn muốn master các kĩ năng cần thiết trong môi trường văn phòng công ty một cách hiệu quả và nhanh nhất.

Điều kiện tham dự khóa học

Tiếng Anh của học viên tối thiểu ở trình độ Elemetary 2(EL2)

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu khác nhau từ các nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của các trainers.

Phương pháp đánh giá khóa học

Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.

Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra.

Nội dung khóa học

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Application and Résume GE200.1-3 Cách viết CV 3
2 Cover Letter GE200.4-5 Cách viết thư xin việc 3
3 Job search GE200.6 Tìm việc làm 1.5
4 Interview GE200.7-11 Trả lời phỏng vấn 7.5
5 Asking Question GE200.12 Đặt câu hỏi đúng cách 1.5
6 Self-introduction GE200.13-14 Giới thiệu bản thân 3
7 Essential places and organisational chart GE200.15 Tìm hiểu về cơ cấu công ty 1.5
8 Office equipment, stationery and tools GE200.16-17 Dụng cụ văn phòng và cách sử dụng 3
9 Review GE200.18 Ôn tập 1.5
10 Internal Networking GE200.19-20 Xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp 3
11 Indirect communication GE200.21-22 Giao tiếp qua điện thoại 3
12 Presentation GE200.23-24 Thuyết trình đúng cách 3
13 Google skill GE200.25-26 Tìm thông tin đúng cách 3
14 Email GE200.27-28 Cách trình bày email 3
15 Report GE200.29-30 Cách viết báo cáo 3
16 Teamwork GE200.31-32 Làm việc nhóm 3
17 Time management GE200.33-35 Quản lý thời gian 4.5
18 Problem solving GE200.36-39 Giải quyết vấn đề 6
Final test GE200.40 Kiểm tra cuối khóa 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC