General English for Mid-level Manager


manager

Khóa học General English for Mid-level Manager phù hợp với các học viên đang làm quản lý cho các công trình, công ty. Khóa học sẽ giúp nâng cao kỹ năng nơi làm việc và cải thiện trình độ Anh Ngữ.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KHOÁ HỌC:

Tiếng anh của học viên phải ở trình độ Intermediate (EL4)

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Khóa học giúp học viên trở thành những quản lý cấp trung trong một môi trường làm việc bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU KHOÁ HỌC:

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồi tài liệu khác nhau và nhiều năm kinh nghiệm làm việc của trainer.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHOÁ HỌC

  • Trước khoá học: Học viên được kiểm tra tiếng Anh và kỹ năng đầu vào.
  • Trong quá trình học: Sự tiến bộ của học viên được theo sát bởi trainer thông qua những buổi huấn luyện và bài kiểm tra

NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

STT Bài học Tiết học Nội dung Thời lượng (giờ)
1 Debating culture GE409.1-2 Sử dụng con số, sự kiện, không công kích cá nhân trong suốt quá trình tranh cãi 3
2 Always ask GE409.3 Kỹ năng đặt câu hỏi để tìm câu trả lời và giải pháp trong cuộc sống và công việc. 1.5
3 Mind your own business GE409.4-5 Tập trung và làm tốt phạm vi công việc của bạn. 3
4 Chain of Commands GE409.6-7 Hiểu the chain of commands ( chuỗi mệnh lệnh) trong một tổ chức 3
5 Self-discipline GE409.8 Tính kỷ luật và nghiêm khắc trong công việc 1.5
6 Multitasking GE409.9-10 Kỹ năng sử dụng thời gian, sắp xếp công việc hợp lý để làm được 2 đến 3 việc một cách hiệu quả cùng một lúc. 3
7 Negotiating GE409.11-12 Cách thương lượng 3
8 Tips for presentation GE409.13 Cách thuyết trình 1.5
9 Details oriented GE409.14 Chú ý và hiểu rõ tới từng chi tiết 1.5
10 Guide to answers GE409.15 Hướng dẫn người khác phương pháp tìm câu trả lời và giải pháp cho những vấn đề đang gặp phải. 1.5
11 Review 1 + Test 1 GE409.16 Ôn bài + Kiểm tra 1.5
12 Get it done GE409.17 Hoàn thành hiệu quả mọi việc 1.5
13 Assign Task GE409.18-19-20 Kỹ năng phân chia công việc 4.5
14 Simplifying things-Analogy GE409.21 Kỹ năng đơn giản hoá sự việc, sử dụng kỹ thuật analogy (phép liên tưởng) trong việc giải thích. 1.5
15 Against status quo GE409.22 Luôn luôn nghĩ đến sự thay đổi để phát triển 1.5
16 Positive thinking GE409.23 Kỹ năng tư duy tích cực khi đối mặt với khó khăn và trở ngại trong công việc 1.5
17 Note taking GE409.24 Kỹ năng ghi chú trong cuộc họp và khi nhận việc từ cấp trên. 1.5
18 Review 2 + Test 2 GE409.25 Ôn bài + Test 1.5
19 Final test GE409.26 Kiểm tra cuối khoá 1.5

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC