GENERAL ENGLISH AND SOFT SKILL TEST


START4

THỬ NGAY BÀI KIỂM TRA ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CỦA BẠN!

  • VỀ BÀI KIỂM TRA:
  • BÀI KIỂM TRA BAO GỒM 10 CÂU HỎI
  • BẠN CẦN CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐÚNG VÀ HỢP LÍ NHẤT.
  • BẠN CÓ THỂ QUAY LẠI ĐỂ THAY ĐỔI ĐÁP ÁN

Welcome to your GENERAL ENGLISH TEST


  1. Let's go out tonight, _______

2. Reebok and Nike are both __________ brands.
3. Is there _____ canteen in the office?
4. You can use this ticket machine. Just __________ the screen here.
5. I need to switch __________ my mobile phone.
6. I __________ work on Saturdays.
7. __________ often do the workers take a day off?
8. You need to enter the password with __________ case letters.
9. Can you __________ me a hand?
10. I'll _____ the picture to the email.

Bạn đã hoàn thành bài kiểm tra!

Vui lòng điền thông tin của bạn để xem kết quả và nhận tư vấn từ chuyên gia làm thế nào để cải thiện khả năng tiếng AnhTên của bạn

Công việc của bạn

Email

Số điện thoại

 

Thank you and Good luck to you!

Comments

comments