ELPAC là gì?


Bằng việc thêm vào yêu cầu khả năng ngôn ngữ ICAO vào năm 2011, cộng đồng Hàng Không quốc tể đã có bước chuyển đổi rõ rệt trong an toàn Hàng Không. Bây giờ, các kiểm soát viên  không lưu và phi công bay các chuyến bay quốc tế đề có thể giao tiếp hiệu quả với nhau.  Để có thể duy trì tiêu chuẩn quản lý, tất cả kiểm soát viên không lưu và phi công phải đạt trình độ 4 theo tiêu chuẩn của ICAO. Chứng chỉ ngôn ngữ không phụ thuộc vào chứng chỉ phi công hoặc kiểm soát viên không lưu.logo-eurocontrol

 

EUROCONTROL, cùng với đối tác ZHAW và ENOVATE, đã phát triển ELPAC để giúp các hãng Hàng Không dân dụng, cơ quan dịch vụ định hướng Hàng Không, các hãng máy bay và các tổ chức huấn luyện đáp ứng yêu cầu thành thạo ngôn ngữ của ICAO.

Độ tin cậy và tính toàn vẹn là điều bắt buộc trong việc kiểm tra ngôn ngữ ngành Hàng Không.Những kiểm soát viên hoặc phi công không hoàn thành các tiêu chuẩn vể việc sữ dụng thành thạo ngôn ngữ ICAO có thể bị đình chỉ hoặc rút lại bằng.

Vì thế, việc kiểm tra ngôn ngữ Hàng Không là trách nhiệm của toàn bộ ngành hàng không. Do đóm các nhà cung cấp dịhc vụ kiểm soát không lưu và các hãng khai thác hàng không phải chắc chắn việc  những bài kiểm tra ngôn ngữ mà họ đang làm đáng tin cậy,  hiệu quả và phù hợp với ngành công nghiệp hàng không.

Take-Off

Giao tiếp Hàng Không rất chuyên biệt. Ví dụ, một bài kiểm tra ngôn ngữ  đối với các nghề liên quan đến Hàng Không – như kiểm soát không lưu, phi công – phải phản ánh được các tình huống liên quan đến Hàng Không, ELPAC là bài kiểm tra tiếng Anh dùng trong giao tiếp  Hàng Không. Nó được thiết kế riêng cho các kiểm soát viên và phi công, cũng như các tình huống có thể xảy ra.

Bài kiểm tra ELPAC đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu trên.  Thực tế, bài kiểm tra này được ICAO công nhận là phù hợp với ICAO Doc 9835.Đây là một minh chứng cho tính hiệu lực và tính toàn vẹn của ELPAC.

Để biết thêm về chứng chỉ hoặc có nhu cầu tư vấn vui lòng liên hệ với Pandora ngay hôm nay:

Comments

comments