ĐÀO TẠO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO NAGAWORLD


Naga World (5)

Ngày 16.7.2015, Pandora có buổi đào tạo ngắn về “The 3Ps of Sales” cho Naga Service Vietnam. Buổi đào tạo này nhằm cung cấp những kỹ năng cần có trong bán hàng và cách tiếp cận khách hàng một cách chân thành.

Naga World (5)

Thành phần tham gia gồm có đội hướng dẫn viên của NagaWorld và đội bán hàng của Pandora. Nội dung chương trình gồm có lý thuyết nhưng chủ yếu là thực hành. Các anh chị đã có thời gian để xác định được điểm mạnh và điểm duy nhất trong dịch vụ. Người tham gia được thực hành nhiều lần cho đến khi họ tự tin hơn trong việc áp dụng lý thuyết vào thực tế.

Naga World (14)

Mục đích của buổi đào tạo bán hàng là nâng cao sự tự tin trong khi cung cấp những dịch vụ hỗ trợ và có giá trị đính kèm của sản phẩm theo cách chân thành nhất.

Comments

comments