CÁC MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG KHI NGHE ĐIỆN THOẠI


Dưới đây là những mẫu câu cơ bản bạn có thể dùng để thực hiện một cuộc nói chuyện điện thoại tự nhiên, trôi chảy trong tiếng Anh.

3D man with a huge red phone. Rendered at high resolution on a white background with diffuse shadows.

Trả lời điện thoại

– Hello, Jody speaking. How may I help you?

Giới thiệu bản thân

– Hello, this is Jim Madison calling.

Hỏi nói chuyện với ai

– May I speak to Mr. Green, please?

– I’m just calling to say…

Gọi người khác nghe máy

– One moment, please.

Thông báo gọi nhầm số

– I’m sorry, you have dialed a wrong number.

cc

Đưa ra yêu cầu đặc biệt

– Could you please repeat/ spell that? (đề nghị nhắc lại, đánh vần từ)

– I can’t hear you, can I you speak up a little? (đề nghị nói to hơn)

Hứa gọi lại

– I’ll call/ phone you back.

– I’ll give you a ring/call.

– I’ll get back to you.

– I’m returning your call.

– I’ll be in touch.

Gửi tin nhắn tới ai

– Yes, it’s Tom Smith. Could you ask him to call me when he gets in? My number is…

– No, that’s okay. I’ll call back later. (tỏ ý muốn gọi lại vào lần sau, không cần nhắn ai điều gì)

Xác nhận thông tin

– Okay, let me repeat that just to make sure.

Để lại tin nhắn thoại

– Hello, this is Tom calling. Could you please return my call as soon as possible? My number is 334-5689. Thank you.

Kết thúc cuộc nói chuyện

– Thanks for calling. Bye for now.

– I need to hang up now/ I’ll talk to you soon. Bye!

(Theo VnExpress)

Comments

comments