Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh Marlins là gì?


Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh Marlins là bài kiểm tra tiếng Anh liên quan đến nghề nghiệp, đặc biệt là những phân khúc khác nhau trong ngành Hàng Hải như ngành vận chuyển và công nghiệp ngoài khơi.

images

Hiện tại, Marlins có ba bài kiểm tra khác nhau cho các vị trí:

  • The ISF Marlins English Language Test for Seafarers – dùng cho các thuyền viên ở các vị trí, bộ phận và các chuyên ngành.
  • The Marlins English Language Test for Offshore Workers – dành cho người lao động làm ngoài khơi
  • The Marlins English Language Test for Cruise Ship Staff – cho các bộ phận nhân viên làm trên tàu du lịch biển hạng sang.

marlins

Những bài kiểm tra này được dùng để đánh giá ứng cử viên và nhân viên về trình độ nghe và hiểu trong những tình huống khác nhau, bao gồm khả năng hiểu trong các cuộc họp, xem xét khả năng thăng chức. thiết lập nhóm chung để giảng dạy… Nội dung phù hợp với toàn bộ nhân sự trong lĩnh vực liên quan, chẳng hạn bài kiểm tra cho thuyền viên và người lao động ngoài khơi, bài kiểm tra liên quan đến an toàn lao động. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng đây không phải là bài kiểm tra đánh giá liên quan đến công việc, chúng tôi luôn tránh việc kiểm tra các ngôn ngữ chuyên ngày.

Để tham gia khóa học hoặc bạn có nhu cầu tư vấn thêm về bài kiểm tra Marlins vui lòng liên hệ với Pandora ngay hôm nay:

Comments

comments