Aviation English for Pilot (AE403) – Tiếng Anh dành cho phi công


Confident pilot smiling in front of private jet; Shutterstock ID 171215267; PO: today.com

Điều kiện tham dự khóa học

Phù hợp với các học viên có trình độ Elementary 4

Thời lượng khóa học

72 giờ – 48 buổi – 16 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên về tiếng Anh và kĩ năng cần thiết cho học viên muốn ứng tuyển vị trí phi công.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC