Aviation English for Air Traffic Control – Tiếng Anh về kiểm soát không lưu


air-traffic-controller

Điều kiện tham dự khóa học

Phù hợp với học viên có trình độ Intermediate

Thời lượng khóa học

72 giờ – 48 buổi – 16 tuần

Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên về tiếng Anh và kĩ năng cần thiết cho học viên muốn làm việc trong ngành kiểm soát không lưu.

Tài liệu khóa học

Khóa học là sự kết hợp của nhiều nguồn tài liệu IATA (Hiệp hội Vận tải Hành không) cùng kiến thức nhiều năm kinh nghiệm của các trainers và tài liệu tiếng Anh tham khảo từ những nhà xuất bản sách Cambridge, Oxford, Macmillan…

Phương pháp đánh giá

Trước khóa học: Học viên được kiểm tra trình độ đầu vào.

Trong khóa học: Học viên được trainer đánh giá qua sự tiến bộ trong lớp, các kĩ năng mềm cũng như tiếng Anh

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC